” Moje večletne vodstvene izkušnje tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju in spodbudni rezultati dela me utrjujejo v prepričanju, da bom kos tudi tej odgovorni nalogi. Zavzemal se bom za transparentno, učinkovito in gospodarno vodenje občine, ki bo temeljilo na zastopanju lokalnih interesov in vrednot lokalnega prebivalstva. “

Biografija

Mag. Robert Strah se je rodil na dan Zemlje leta 1976. Svoje otroštvo je do začetka osnovne šole preživljal na podeželju. Z osnovno šolo je začel obiskovati tudi Glasbeno šolo Škofja Loka in ubiral kitarske akorde pri žal pokojnemu učitelju Urošu Lovšinu. Športno kariero pri loških košarkarjih je zamenjal z rokometno šolo Janija Klemenčiča in ponosno nosil dres takratnega kluba Šešir.

Po Osnovni šoli Ivana Groharja in Gimnaziji Škofja Loka je prvo redno zaposlitev sklenil z Gorenjsko banko, kjer je še danes zvesta stranka. Ob študiju na Fakulteti za varnostne vede, kjer je bil kot predstavnik Fakultete izvoljen v takratni Študentski zbor, je bil potrjen tudi za predsednika omenjenega zbora predstavnikov vseh fakultet Univerze v Ljubljani. Naslednja zaposlitev je bila v Državnem zboru RS in opravljanje odgovorne funkcije mednarodnega sekretarja Slovenske demokratske stranke.

Kariero je nadaljeval v smeri prometno-varnostne stroke in v okviru Ministrstva za infrastrukturo pripravljal strokovna gradiva s področja varnosti v prometu. Kasneje se je zaposlil na Javni agenciji RS za varnost prometa, kjer je vzpostavljal sistem presoje varnosti cest in raziskovanja dejavnikov nastanka prometnih nesreč.

Ob delu je leta 2016 magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije z znanstvenim delom »Učinkovito raziskovanje dejavnikov nastanka prometnih nesreč« in se s številnimi projekti ter strokovnimi prispevki profiliral v prometno-varnostni stroki.

Je avtor državnih Smernic za šolske poti in drugi mandat nepoklicni podžupan Občine Škofja Loka ter predsednik občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V obdobju 2012/2013 je vodil kabinet ministra za infrastrukturo Zvoneta Černača. Od maja 2017 vodi Sektor za tehnično urejanje prometa in prometno varnost v okviru DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Mag. Robert Strah je bil prvič izvoljen v Občinski svet Občine Škofja Loka leta 2006. V mandatih 2010-2014 in 2014-2018 je kot nepoklicni podžupan Občine Škofja Loka soustvarjal razvoj občine, še posebej na področju infrastrukture, prometa, energetike in prostora, kjer je občina prejela priznanja in spodbude tudi s strani zunanjih opazovalcev.

Nagovor

Škofja Loka je tisočletno mesto. Obenem je tudi mesto tisočerih priložnosti. Slednje lahko izkoristimo le z dobrim sodelovanjem, enakopravno obravnavo vseh prebivalcev in s preudarnim vodenjem.

Naš skupni cilj mora biti Škofja Loka po meri občanov, ki bodo radi živeli v spodbudnem okolju. Za to je potrebno izkoristiti razvojne potenciale in dvigniti kvaliteto bivanja. Uspešno in sodobno lokalno gospodarstvo, utemeljeno na znanju ter tradiciji, generira nova delovna mesta, ohranja stabilnost, socialno varnost in kakovost bivanja občanov.

Vlaganje v prometni sistem in dodatne prometne povezave so nujni za varnost in mobilnost vseh, večjo konkurenčnost gospodarstva in privabljanje investitorjev.
Škofja Loka ponuja s svojim geostrateškim položajem, z izjemno kulturno dediščino, bližino narave in ohranjenostjo okolja ter razvito športno infrastrukturo izjemne priložnosti, da postane prepoznavna turistična destinacija.

Srednjeveško mestno jedro je svetilnik zunanje prepoznavnosti lokalne skupnosti, kjer se z dodatnimi vsebinami in s prenovami dviguje privlačnost mestnega središča tako za obiskovalce kot tudi investitorje v neizkoriščene objekte. Podeželje pa se mora razvijati vsmeri dodatne turistične ponudbe in ohranjanja čistega okolja.

Ločanke in Ločani, zaslužite si sodobno mesto in razvito podeželje. Zdaj je čas za modro odločitev.

Škofja Loka, mesto, kjer rad živim.

Osrednji programski cilji kandidata za župana Škofje Loke mag. Roberta Straha:

  • SPODBUDNA STANOVANJSKA POLITIKA: Povečali bomo število stanovanjskih kapacitet !
  • VLAGANJE V PROMETNI SISTEM IN NOVE PROMETNE POVEZAVE: Izboljšali bomo dostopnost, varnost in pretočnost prometa !
  • RAZVOJ PODEŽELJA IN OKOLJA: Izboljšali bomo infrastrukturo in podobo podeželja ter poskrbeli za varnost občanov !
  • UREJENA DRUŽBENA INFRASTRUKTURA IN SKRB ZA STAREJŠE: Z aktivnostmi za izgradnjo vrtca, zdravstvenega doma, knjižnice in medgeneracijskega centra bomo poskrbeli za ravnotežje med generacijami !
  • PESTER UTRIP MESTA IN OHRANJANJE BOGATE KULTURNE DEDIŠČINE: Škofja Loka kot prepoznavna turistična destinacija z izjemno kulturno dediščino !
  • GOSPODARSTVU NAKLONJENA OBČINA: Zagotavljanje spodbudnega poslovnega okolja za rast podjetij !

Vprašanja in predlogiKONTAKT

Scroll to Top